AL BAQARAH (Lembu Betina)
                                                 Surat 2 : 286 ayat Diturunkan di MADINAH

      01           Muqoddimah
      02       Tafsir Ayat      1 -     5   Prihal TAQWA dan IMAN
      03       Tafsir ayat       6 -     7   Prihal KUFUR
      04       Tafsir Ayat      8 -   13   Prihal   Nifaq I  
      05       Tafsir Ayat    14 -   20   Prihal NIFAQ II
      06       Tafsir Ayat    21 -   25   Seruan Kepada Seluruh Manusia 
      07       Tafsir Ayat    26 -   29   Allah tidaklah malu 
      08       Tafsir Ayat    30 -   33   Prihal Malaikat dan Khalifah  
      09       Tafsir Ayat    34 -   39   Prihal Malaikat dan Khalifah  
     10        Tafsir Ayat    40 -   46   Prihal Dakwah Kepada Bani Israil  
     11        Tafsir Ayat    47 -   50   Prihal Bani Israil
     12        Tafsir Ayat    51 -   56   Prihal Bani Israil
     13        Tafsir Ayat    57 -   61   Prihal Bani Israil Manna Dan Salwa
     14        Tafsir Ayat    62 -   66   Prihal Bani Israil
     15        Tafsir Ayat    67 -   74   Prihal Bani Israil Menyembelih Sapi Betina
     16        Tafsir Ayat    75 -   79   Prihal Bani Israil
     17        Tafsir Ayat    80 -   83   Prihal Bani Israil
     18        Tafsir Ayat    84 -   86   Prihal Bani Israil
     19        Tafsir Ayat    87 -   91   Prihal Bani Israil
     20        Tafsir Ayat    82 -   96   Prihal Bani Israil
     21        Tafsir Ayat    97 - 101   Prihal Bani Israil
     22        Tafsir Ayat  102 - 104   Prihal Harut Dan Marut
     23        Tafsir Ayat  105 - 107   Prihal Bani Israil
     24        Tafsir Ayat  108 - 114   Prihal Bani Israil
     25        Tafsir Ayat  115 - 118   Kepunyaan Allah Timur Dan Barat
     26        Tafsir Ayat  119 - 123   Baginda Nabi SAW di utus dengan Kebenaran
     27        Tafsir Ayat  124 - 129   Perjuangan Nabi Allah Ibrahim a.s & Membina Baitullah
     28        Tafsir Ayat  130 - 134   Agama Yang Hanif ( Berserah Diri )
     29        Tafsir Ayat  135 - 141   Yahudi Dan Nasrani
*/Juz 1 sampai disini selanjuynya Juzu2

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 12  13  14  15  16  17 18  19 20 21  22  23  24 25 26  27  28   29  30     To Main Menu