AL BAQARAH (Lembu Betina) Juzu 2
                                                 Surat 2 : 286 ayat Diturunkan di MADINAH

Muqoddimah Juz I I

30 - Tafsir Ayat 142 - 143 Dari Hal Kiblat 1
31 - Tafsir Ayat 144 - 147 Dari Hal Kiblat I I
32 - Tafsir Ayat 148 - 152 Dari Hal Kiblat I I I
33 - Tafsir Ayat 153 - 157 Menghadapi Percobaan Hidup
34 - Tafsir Ayat 158 Sa'i Di antara Shafa Dan Marwah
35 - Tafsir Ayat 159 - 162 Orang Yang Menyembunyikan Apa Yang Telah Di Turunkan ( Kitab )
36 - Tafsir Ayat 163 - 164 Mengenal Allah Dengan Memperhatikan Alam
37 - Tafsir Ayat 165 - 167 Di Antara Pengikut Dengan Yang Diikut
38 - Tafsir Ayat 168 - 171 Karena Cari Makan
39 -Tafsir Ayat 172 - 176 Soal Makanan
40 -Tafsir Ayat 177 Makanan Yang Haram
41 -Tafsir Ayat 178 - 179 Menyembunyikan Kebenaran
42 - Qishash 
43 - Wasiat
44 - Puasa
45 - Pengaruh Doa
46 - Pakaian
47 - Harta Tak Halal
48 - Dan Hal Hilal Dan Tanyakanlah Sesuatu Kepada Ahlinya
49 - Keizinan Berperang Mempertahankan Diri
50 - Berjuang Pada Jalan Allah
51 - Tafsir Ayat 196 - 197 Syariat Haji Dan Umrah I
52 -
Tafsir Ayat 198 - 199 Syariat Haji Dan Umrah I I
53 -
Tafsir Ayat 200 - 203 Syariat Haji Dan Umrah I I I
54 - Tafsir Ayat 204 - 207  Kebohongan Hidup
55 - Perintafi Berperang
56 - Minuman Keras Dan Perjudian
57 - Memlih Teman Hidup
58 - Bersumpah
61 - Sumpah Menjauhi Isteri (Al llaa')
62 - Talak
63 - Rujuk Sebelum Lepas Iddah
64 - Talak Da!arn Hukum Kristen
65 - Jangan Main Paksa
66 - Menyusukan Anak
67 - Iddah Berkabung
68 - Terkena Hati Kepada Perempuan Dalam Iddah
69 - Talak Sebelum Disetubuhi
70 - Wasiat Tentang Isferi
71 - Mut'ah .
72 - Jangan Takut Mati, Supaya Hidup
73 - Memilih Pemimpin

 

00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73                                To Main Menu