Tafsir Surat As-Syu'aro Ayat 23 - 37         

(23) Berkata Fir'aun : Dan apakah yang dinamakan pemimpin se虺alian Alam itu?

  

Di Antara Peribadi Bertauhid Dengan Keangkuhan

Di ayat 18 di atas Fir'aun telah membangkit-bangkit jasanya kepada Musa. Disebut-sebutnya jasanya mengasuh dan mendidik Musa dalam istananya, sehingga dia hidup menjadi "orang istana" bertahun-tahun. Dia menyangka dengan membangkit yang demikian akan patah jiwa perjuangan Musa. Karena memang banyak terjadi, sekeras-keras seseorang memperjuangkan pendirian要ya, jiwanya akan lemah kalau dibangkit-bangkitkan kepadanya segi-segi kelemahannya. Akan berhentilah Musa melanjutkan perjuangannya, kalau jiwanya bukan jiwa seorang Rasul, jika lawannya membangkit-bangkit jasa kepadanya. Seakan-akan Fir'aun berkata: "Patutlah engkau sadar akan diri , hai Musa. Engkau berhadapan sekarang dengan orang yang pemah memberi makan dan pakaianmu, setelah memungutmu hanyut dalam sungai."

Tetapi jawab Musa adalah sangat lucu: "Saya tuan pungut, dan kata tuan dianugerahi nikmat ialah dalam rangka tuan hendak menyapu bersih segala anak-anak laki-laki Bani Israil yang tuan perbudak. Saya datang sekarang ini ialah hendak melepaskan mereka dari belenggu perbudakan itu."

Jawaban yang sejitu itu sekali-kali tidaklah disangka-sangka oleh Fir'aun. Sebab itu dialihkannyalah pertanyaan kepada pokok pendirian Musa. Dia telah tidak berhasil hendak menjatuhkan peribadi Musa dengan membangkit bangkit, sebab itu dicobanya menembus kepada pokok ajaran Musa itu sendiri. Dia tadi menyebut dirinya sebagai Utusan dari Tuhan Pemimpin seluruh Alam. Dia bertanya: "Apa itu" Rabbul 'Alamin. Dia bertanya "Siapa itu" Rabbul 'Alamin, karena dia tidak man mengakui apa pula "siapa-siapa" yang maha kuasa selain dia. Dia bertanya dengan penuh ejekan: "Apa itu Tuhan?"  

Seorang yang berjiwa kecil mungkin akan marah mendengar pertanyaan yang demikian, terhadap Tuhan yang diyakininya. Tetapi Musa dengan tenang memberikan jawaban pin yang membuat Fir'aun An sendiri menjadi kecil, tidak berarti apa-apa. Dia menjawab:

(24) (Musa) menjawab : Tuhan Pemimpin sekalian langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, kalau     kamu mau meyakinkan.

"Dialah Tuhan pemimpin semua langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Jika kamu mau meyakinkan."

Diruntuhnyalah mithos menuhankan Fir'aun. Tuhan, Rabbul 'Alamin; yang di atas namaNya Musa datang dan perintahNya yang diperjuangkan oteh Musa, ialah Tuhan Yang Maha Besar. Tuhan seluruh langit yang melindungi kepalamu, Tuhan yang menciptakan bintang-bintang yang berkelap-kelip di cakrawala. Tuhan dari bulan yang bercahaya gilang-gemilang di halaman langit, Tuhan yang menciptakan matahari yang setiap hari kamu ambil faedah cahayanya; dan Tuhan dari bumi dengan seluruh isinya, aimya, apinya, tanah要ya, dan anginnya, dan Tuhan dari segala yang hidup dan ujud di atas dataran要ya

Hal ini akan dapat kamu rasakan sendiri jika kamu mau mempergunakan fikiran yang sihat, jika kamu man merenungkan, sehingga menimbulkan keyakinan.

Dengan ucapan "in kuntum muuqimin", jika kamu mau meyakinkan. Musa tidak saja menghadapi Fir'aun lagi, tetapi sudah mulai mengajak orang-orang yang mengelilingi Fir'aun supaya mempergunakan fikirannya. Sebab selama ini, baik mereka, apatah lagi Fir'aun, tidaklah sempat mempergunakan akal sihat buat berfikir, supaya mendapat pendirian yang pasti dan yang yakin.

Mereka tidak sempat berfikir sebab kehidupan mereka hanya diselimuti oleh semboyan-semboyan kosong. Sehingga perkara-perkara yang pada hakikat要ya tidak diyakini, menjadi semacam keyakinan karena selalu diulang-ulang.

Meskipun yang berhadapan adalah di antara Musa dengan Fir'aun, namun  orang yang mengelilingi Fir'aun sudah menjadi rebutan propaganda. Musa menyuruh mereka mulai mempergunakan fikiran supaya mendapat suatu yang meyakinkan. Tetapi Fir'aun pun tidak kalah pintarnya, sebagai seorang Tirani Absolut, berkuasa penuh sekehendak hati, sehingga mulai saja Musa menga虻ak mereka memikirkan siapa Penguasa yang sebenarnya dari langit dan bumi , Fir'aun langsung mengadakan sanggahan dalam susunan kalimat yang se虺arang bisa kita sebut "interupsi" .

(25) Berkatalah (Fir'aun) kepada orang-orang yang di sekelilingnya: " Tidakkah kamu dengar kan apa katanya itu ? '

Tidakkah kamu dengar dan fikirkan bahwa perkataan itu sangat ber苑ahaya? Sudah menjadi kepercayaan turun-temurun bahwa Yang Maha Kuasa dalam alam ini hanya satu saja, yaitu Fir'aun. Dan adalah sebagai penjelmaan dari Dewa Matahari yang bernama Ra. Dia pengatur segala yang ada di bumi ini, dia yang menentukan kenyang dan lapar, tuah keramatnya yang menentu虺an kesuburan bumi clan meluapnya air sungai Nil. Itulah mithos yang telah dipusakai dari nenek-moyang. Segala sesuatu adalah ketentuan dari beliau dan untuk beliau. Fikiran rakyat tidak boleh diselewengkan keluar dari garis itu, dan tidak boleh ada pemikiran dan keyakinan lain. Sekarang ada saja ajaran baru yang mengatakan bahwa ada pula Tuhan yang menguasai seluruh langit dan bumi dan segala yang ada di antara langit dan bumi, sehingga Fir'aun sendiri hanya satu manusia kecil saja dalam lingkungan kekuasaan besar itu. Ini adalah berbahaya: "Tidakkah kamu dengarkan itu?" Ini adalah permulaan perlawanan di antara dua keyakinan hidup.

Dalam kalangan orang besar-besar Fir'aun ragu di antara ajakan Musa supaya berfikir, dengan peringatan Fir'aun supaya mendengarkan dengan hati虐ati, sebab hat ini berarti meruntuhkan "ideologi negara" sampai ke dasar dasamya dengan segera pula, Musa menambah keterangannya yang lebih menggetarkan hati Fir'aun dan pengikut-pengikutnya lagi:

(26) Berkata pula (Musa): Tuhan yang memim- pin kamu dan Tuhan dari nenek-moyangmu yang dahulu苓ahulu pun.

"Tuhan kamu dan Tuhan dari  nenek-moyangmu yang dahulu-dahulu."

Fir' aun telah mempusakai kerajaan dari ayahnya clan neneknya dan datuk要ya. Di mana-mana telah didirikan batu-batu peringatan, bahkan Pyramid計yramid buat memuja roh mereka, dewa-dewa yang besar dan pelindung harm. Tiba-tiba Musa mengatakan bahwa Tuhan Rabbul `Alamin itu adalah Tuhanmu sekalian, bukan Tuhan saja, tetapi Tuhan yang menciptakan juga nenek-moyang yang mewariskan kerajaan ini kepadamu. Mereka lahir ke dunia.bukan atas kehendak mereka dan mereka pun telah mati karena pang茆ilan datang. Kamu-kamu yang ada sekarang ini pun lahir bukan atas kehen苓akmu,melainkan atas kehendakNya, dan kamu pun akan mati jika panggilan datang kelak.

Dengan perkataan Musa yang pertama bahwa Tuhan Rabbul 'Alamin itu adalah pencipta dari seluruh alam yang kelihatan oleh mata sekarang ini, Musa menekankan perhatian kepada ruang, dan dengan perkataan beliau yang ke dua, menyebut Tuhan dari nenek-moyang yang dahulunya. Musa menunjuk虺an pula kepada suatu yang mengenai waktu. Dan kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang kemegahan diri ini haruslah dibongkar habis, dan manusia hendaklah kembali kepada kedudukannya yang sebenarnya sebagai makhluk.

Seakan-akan kelihatanlah dalam khayal kita betapa kegoncangan yang meliputi majlis pada waktu itu. Ada orang yang berani mengatakan bahwa Fir'aun dan nenek-moyang Fir'aun di bawah kekuasaan dari Pencipta Tertinggi seluruh alam. Ini adalah satu bahaya dan satu pembongkaran manusia yang tidak boleh diketahui oleh rakyat jelata. Karena kalau diketahuinya, maka wibawa hukum Fir'aun akan hilang di mata masyarakat. Pembawa cita baru itu adalah seorang gila. Tidak ada pendapat dan fikiran lain yang boleh bertumbuh dalam bumi Mesir. Fir'aunlah penguasa tertinggi. Fir'aunlah Tuhan satu-satu要ya. Segala pendapat yang menyeleweng dari ini adalah satu perbuatan gila. Sebab itu dengan tegas Fir'aun berkata:

(27) Berkata (Fir'aun): Sesungguhnya Utusan kamu yang diutus kepada kamu ini sungguh-sungguh seorang yang gila.

Kata-kata ini penuh ejekan pula: "Rasul kalian" itu, sebab Nabi Musa mengatakan dirinya Rasul Allah. Maka Fir' aun mengatakan dengan penuh ejekan bahwa kalian boleh percaya, saya tidak!

Kalau titah baginya telah keluar bahwa "Rasul kalian" itu adalah gila, mscaya segala orang besar-besar yang duduk dalam majlis sudah mesti me要gatakan bahwa dia gila. Dan niscaya pula akan lekaslah disiarkan bahwa dia gila. Satu di antara dua mesti terjadi atas din orang yang dicap gila itu. Pertama, kalau dia masih bebas dalam masyarakat, tidaklah ada orang yang akan sudi mendengar katanya, sebab titah baginda telah keluar bahwa dia gila. Kedua, kalau orang gila ini kian lama kian mengganggu, niscaya patutlah dia disingkir虺an keluar dari masyarakat orang-orang yang sihat. Tetapi Firaun yang terlalu menyandarkan diri kepada kekuasaan mutlak belum juga mengerti bahwa dia berhadapan bukan dengan manusia biasa, dia berhadapan dengan seorang Utusan Tuhan, Rasul Allah. Sebab mulai saja keluar titah bahwa dia sungguh貞ungguh gila, dia telah menyambung bicaranya pula, dengan tidak memper苓ulikan usaha-usaha untuk menggoncangkan risalat dan seruan yang dibawa要ya. Dia langsung meneruskan pembicaraannya yang diganggu:

(28) Berkata (lagi Musa): Bahkan Tuhan dari Masyriq (Timur) dan Maghrib (Barat) dan yang di antara keduanya, jikalau kamu menggunakan akalmu.

"Dia pun adalah Tuhan dari Masyrik dan Maghrib dan segala yang ada di antara kedua要ya. Jika kamu suka mempergunakan akal."

Sebagaimana diketahui dalam sejarah, ada kepercayaan bahwa Fir' aun adalah penjelmaan daripada Dewa atau Tuhan Matahari, yang bernama Ra. Tanah Mesir yang dikuasainya dibagi kepada dua bahagian, bahagian Timur dan bahagian Barat, atau bahagian Hulu dan bahagian Hilir. Kekuasaan Fir'aun adalah meliputi Timur dan Barat, sejauh-jauh mata memandang ke ufuk Timur, bagindalah yang maha kuasa. Sejauh-jauh mata memandang ke ufuk Barat, adalah di bawah patung - panji kuasa beliau.

Musa datang membawa penegasan bahwasanya wilayah Timur itu adalah lebih jauh daripada hanya sepanjang ufuk mata memandang dalam negara wilayah Fir'aun. Demikian juga ke sebelah Barat. Banyak lagi negeri-negeri lain di luar batas kuasa baginda terletak di sebelah Timur dan banyak Iagi negeri-negeri sebelah Barat yang tidak masuk dalam jangkauan tangan kekuasaarn bagihda. Dan kalau benar Fir'aun menguasai tempat terbit dan tempat terbenam matahari, haruslah dia berkuasa menahan jalannya matahari itu, apatah lagi kalau dikatakan bahwa dia adalah penjelmaan dari Dewa Surya, Sang Ra. Di ujung perkataannya dia hadapkan lagi, bukan semata-mata kepada Fir'aun tetapi kepada orang-orang yang mengelilingi Fir'aun, menyuruh mereka mem計ergunakan akalnya.

Sungguh, seruan Nabi Musa buat mempergunakan akal ini adalah suatu ajakan filosofis yang amat mendalam. Manusia merasa berhutang budi kepada alam sekelilingnya. Dan zaman dahulu mereka memuja sesuatu yang ghaib, yang mereka rasai bahwa nikmat dari yang ghaib itu meliputi dirinya. Mereka melihat matahari membawa cahaya, mereka sembah matahari. Mereka melihat bintang beredar menurut peredaran musim, lalu mereka puja bintang-bintang. Mereka mempunyai naluri buat mengagungkan sesama manusia karena kuat kuasanya, lalu mereka Tuhankan manusia. Kemudian ajaran-jaran itu mereka tumbuhkan menjadi semacam agama, Ialu dijadikan tradisi, sehingga berfikir untuk selanjutnya tidak sempit lagi. Demi kalau akal fikiran ini dipergunakan dengan seksama, akan bertemulah manusia dengan Satu Kebenaran (Alhaq訂u): 訊idak ada Tuhan selain Allah."

Fir'aun takut benar kepada ajakan berfikir seperti ini. Kedudukannya sebagai Maharaja diraja, Tuhan atas dewa, pelindung kesuburan, pemberi anugerah kepada manusia, semuanya akan runtuh kalau difikirkan. "Jangan berfikir." Habis perkara. Kelanjutan daripada dialog-dialog dengan Musa yang temyata seorang yang berpendirian teguh ini wajib distop. Maka keluarlah titahnya:

(29) Berkata (Fir'aun): Kalau kamu mengambil pula Tuhan yang selain aku, akan kami jadikan kamu menjadi penghuni penjara.

"Jikalau engkau mengambil lagi suatu Tuhan selain daripadaku, saya masukkanlah engkau kedalam golongan isi penjara."

Di sinilah Fir'aun menunjukkan hal yang selalu menjadi pertengkaran para ahli Filsafat kenegaraan sejak zaman purbakala, sejak zaman Lao Tze dan Khung Fu Tze di Tiongkok, Socrates, Plato dan Aristoteles di Yunani. Dan ini pula yang pernah menjadi pertukaran fikiran di antara Sayid Jamaluddin' Afghani dengan Herbert Spencer, di akhir abad kesembilanbelas. Yaitu imbangan di antara kekuatan dengan kebenaran.

Setengahnya berkata: Kebenaranlah yang utama, dan kebenaran itu dengan sendirinya ialah kekuatan. Setengahnya berpendirian bahwa yang sebenar-benamya Kebenaran itu ialah Kekuatan. Dia benar sebab dia kuat. Inilah pendirian Fir'aun. Tidak boleh difikirkan bahwa ada Tuhan lain, selain dia.Barangsiapa yang mengatakan ada Tuhan selain Fir'aun , dia mesti dijebloskan ke dalam penjara. Sebab yang ditangkap itu lemah, dia masuk penjara. Sebab Fir'aun kuat, maka pendapat orang tadi tidak dapat keluar lagi.

Musa pun mengerti kenyataan yang demikian, sebab berpuluh tahun dia sendiri telah mengalaminya, sebab dia dibesarkan dalam istana. Tetapi, sebagai Utusan Tuhan dia mempunyai lagi persediaan lain, yang telah diterimanya langsung dari Tuhan tatkala dia akan diutus ke Mesir, lalu dia berkata:

(30) Berkata (Musa): Bagaimana kalau aku datangkan suatu pem苑uktian yang nyata ?

 

"Bagai衫ana kalau aku datangkan sesuatu pembuktian yang nyata." (ayat 30).

Fir'aun rupanya masih memberikan kesempatan, lalu dia berkata:

 (31) Berkata (Fir'aun): Cobalah datangkan bukti itu jika engkau termasuk orang-orang yang benar.

 

Mengapa dia berikan kesempatan itu? Dia merasa dirinya kuat. Apalah kiranya bukti yang akan dikemukakan Musa? Taruhlah bukti itu hebat dahsyat sehingga menakutkan orang, dia sanggup menyuruh tangkap Musa, masukkan penjara, habis perkara. Akan macam mana benarlah pembuktian itu, aku akan lihat!

Tidak menunggu lama lagi, sebagai Fir'aun menyuruh kemukakan bukti itu, Musa pun melemparkan tongkatnya di atas lantai istana yang merah itu. Bsru saja dilemparkan, dia pun menjelma menjadi ular. Benar-benar seekor ular besar yang mengerikan. (ayat 32): 

 (32) Maka dilemparkannyalah tong虺atnya, tongkat itu pun langsung menjadi ular yang nyata.

 

 (33) Dan ditariknya tangannya, dan ia pun menjadi putih bercahaya kelihatan oleh setiap yang me衍ihat.

Lalu ditariknya pula tangannya, tiba-tiba memancarlah sinar gemilang putih dari tangan itu nyata bagi sekalian yang melihat." (ayat 33).

Tongkat itu sungguh-sungguh jadi ular, bukan ular main-mainan, dan bukan ular sunglap. Tangannya itu sungguh-sungguh menimbulkan cahaya, sehingga bersinarlah dia menerangi sekeliling istana yang agak muram. itu. Dan ini adalah mu'jizat, artinya membuat orang lemah buat memikirkannya. Di negeri Mesir pada waktu itu banyak tukang-tukang sihir. Mereka pun dapat membuat hal-hal yang ganjil. Tali pun bisa menyerupai ular, tetapi tidak benar苑enar menjadi ular. Dia hanyalah semata-mata sugesti dari yang melakukan kepada yang menontonnya. Di Mesir pun banyak tukang-tukang sihir tetapi belum seorang jua pun yang sanggup mengangkat tangannya ke udara, lalu .timbul cahaya dari dalam tangan itu, sinar-seminar, bergemerlapan.

Semuanya yang hadir nyaris terpesona, tetapi Fir'aun tidak membolehkan pengaruh itu masuk ke dalam seluruh anggota penyokong kekuasaannya. Lalu dia berkata kepada orang-orang besar yang di sekelilingnya itu.

(34) Berkatalah (Fir'aun) kepada sekalian pembesar-pembesar yang ada di sekelilingnya itu: Sungguh, ini adalah seorang ahli sihir yang amat pandai.

 

ini sungguh-sungguh adalah ahli sihir yang amat pandai." (ayat 34).
Diperingatkannya bahaya orang ini kepada mereka, bahwa dengan sihir要ya yang amat hebat itu, tongkatnya langsung jadi ular dan tangannya di苔ngkatnya memancarkan sinar, adalah dengan satu maksud tertentu yaitu:

 (35) Dia bermaksud hendak menge衍uarkan kamu dari bumimu dengan sihimya itu. SekaranQ apa kehendakmu?

 

"Hendak mengeluarkan kamu dari bumimu dengan sihimya itu."(ayat 35).

Fir' aun sekarang melihat bahwa bahaya yang dihadapinya lebih hebat daripada yang dikiranya semula. Musa rupanya bukanlah semata-mata seorang bayi Bani Israil yang hanyut dalam sungai, dipungut anak dan dibesarkan, lalu jadi anak nakal membunuh orang dan lari, lalu datang kembali dengan serba kesombongan, seakan-akan membawa fikiran-fikiran baru. Bukan semata衫ata seorang keras kepala yang bercita-cita yang tidak masuk akal dan ugal赴galan, yang dengan tuduhan gila dimasukkan saja ke penjara akan bungkem衍ah mulutnya. Ini adalah seorang amat berbahaya yang harus dihadapi dengan hati-hati. Kerajaan pusaka nenek-moyang baginda akan hancur berantankan kalau orang ini dibiarkan.

Fir'aun telah insaf akan hal ini. Oleh karena soal ini adalah soal besar, dia merasa bahwa dia tidak dapat lagi memutuskan sendiri. Segala usahanya telah dicobanya, tetapi setelah Musa mempettunjukkan kedua hal yang ganjil itu, lekas-lekaslah dia mengajak musyawarat orang besar-besamya "Apa yang belum kamu perintahkan?" "Sekarang apa kehendakmu?"

Seorang Tirani memang demikian. Kalau dia telah terdesak dia akan segera meminta fikiran dari orang besar-besarnya. Maka orang besar-besar yang tadinya nyaris tertarik oleh anjuran Musa supaya mempergunakan fikiran sendiri, terutama setelah amat kagum melihat kedua kejadian itu, sehingga mulai bingung, dengan segera dikejutkan oleh titah Raja: "Apa kehendakmu?" Mereka diingatkan kembali akan tugasnya sebagai orang besar-besar Kerajaan. Mereka tidak dapat lagi ragu-ragu, mereka telah diajak musyawarat mengatasi bahaya besar. Kalau cita-cita Musa ini berhasil, mereka semua tidak akan berguna lagi, mereka semuanya akan diusir, disapu bersih, pangkat計angkat kebesaran yang dianugerahkan Raja kepada mereka jika orang ini menang, tidak ada faedahnya lagi. Orang-orang Bani Israil yang selamanya menjadi budak itulah yang akan naik menjadi tuan, dan kamu semua akan habis terusir dan dicopot daripada kedudukanmu yang empuk.

Demi mendengar ajakan sungguh-sungguh Fir'aun itu, mereka pun men苓apatkan pendiriannya kembali, dan mereka mulai insaf bahwa bahaya besar mengancam kedudukan mereka. Lalu mereka berkata:

(36 Menjawab mereka sekalian: Beri tangguhlah dia dan saudaranya itu sementara, dan kirimlah utusan ke kota-kota besar untuk berkumpul.

 

 (37) Supaya mereka bawa setiap ahli sihir yang pandai-pandai.

 

"Beri tangguhlah dia dan saudaranya itu dan utuslah orang ke setiap kota besar mengumpulkan orang." (ayat 36 ).

"Supaya mereka bawa setiap ahli sihir yang pandai-pandai." (ayat 37).

Mereka masih merasa bahwa apa yang dipertunjukkan oleh Musa ini ada衍ah sihir yang amat ulung. Mereka percaya bahwa dalam kota-kota besar di negeri Mesir, Mesir Hilir dan Mesir Hulu, sampai ke batas Libya dan Nubia, yang di bawah kuasa baginda masih banyak ahli-ahli sihir yang pandai dan yang handal, yang akan dapat mengatasi "sihir" Musa ini. Kita kalahkan sihirnya itu dengan sihir kita.

Dengan mengeluarkan pendapat demikian kepada rajanya, orang besar苑esar itu sudah merasa puas dengan diri sendiri. Keputusan yang diambil hanya semata berdasar kepada khayal. Nampaknya dengan melihat intisari yang ter虺andung dalam ayat, Fir'aun sendiri pun dalam hati kecilnya telah mengakui bahwa perkara yang dibawa Musa ini adalah perkara amat besar yang akan menentukan tetap tegak atau hancur runtuh, dan baginya tidak ada sandaran lain lagi buat menetapkan keputusan, hanyalah memikulkan tanggungjawab kepada orang besar-besarnya yang kalau gagal pula kelak, mereka itulah yang bersalah, bukan dia.

01     02      03    04    05     06   07  08  09  10  11  12  13  14  15  16           Back To MainPage       >>>>